Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Νομικό Πλαίσιο Λειτουργίας

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Νομικό Πλαίσιο Λειτουργίας

ΕΝΑΡΞΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ GIGALED

Σκοπός της παρούσας πολιτικής απορρήτου και της συμπεριλαμβανομένης σε αυτή δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι η ενημέρωση σας σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η επιχείρησή μας από εσάς, τους σκοπούς και τους τρόπους επεξεργασίας τους, την προστασίας τους, και τα δικαιώματά σας έναντι αυτής της επεξεργασίας, η οποία σε κάθε περίπτωση διενεργείται με αξιόπιστο και διαφανή τρόπο.

Η επιχείρησή μας με την επωνυμία Χαράλαμπος Καδόγλου και διακριτικό τίτλο «GIGALED Led Lighting Company», με έδρα επί της οδού Παπαφλέσσα 16 , στον Δήμο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, στην οποία ανήκει ο παρών ιστότοπος («www.gigaled.gr») δεσμεύεται απέναντί  σας σεβόμενη την ιδιωτικότητά σας, να τηρεί και επεξεργάζεται το αρχείο των χρηστών της, πάντοτε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και υπό τη χρήση διαδικασιών ασφαλείας. Οι χρήστες της ιστοσελίδας αναγνωρίζουν και αποδέχονται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς για τους οποίους τα υποβάλλουν στο e-shop και αυτό γίνεται με δική τους συναίνεση, σύμφωνα με όσα παρατίθενται στη συνέχεια.

Εντούτοις, προς το σκοπό της απόλυτης διαφάνειας  και της πλήρους ενημέρωσής σας σχετικά με τον τρόπο συλλογής, και επεξεργασίας πληροφοριών από την επιχείρησή μας, σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τα ακόλουθα:

α) Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και πώς τις χρησιμοποιούμε

β) Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

γ) Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων

δ) Πρόσβαση τρίτων στα δεδομένα

ε) Μη προσωπικά δεδομένα – Δεδομένα περιήγησης

στ) Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς να αποκτήσετε πρόσβαση και να ελέγξετε τις πληροφορίες σας

ζ) Λοιπά νομικά ζητήματα – Επιφυλάξεις

η) Επικοινωνία με την επιχείρησή μας

α) Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και πώς τις χρησιμοποιούμε

Η επιχείρησή μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα μόνον για τους σκοπούς που εξυπηρετούν την εξυπηρέτηση των χρηστών της. H δυνατότητα συλλογής προσωπικών δεδομένων, λοιπόν, περιορίζεται μόνο σε όσους χρήστες:

1. Έχουν κάνει παραγγελία.

2 Έχουν κάνει εγγραφή μέσα από την σελίδα του e-shop.

Το e-shop μας αποθηκεύει μόνο τα απαραίτητα δεδομένα που χρειάζεται για να διεκπεραιώσει μια παραγγελία (ονοματεπώνυμο, e-mail, αριθμός τηλεφώνου, στοιχεία τιμολόγησης και στοιχεία παράδοσης των προϊόντων). Τα ως άνω συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο, e-mail, αριθμός τηλεφώνου, στοιχεία τιμολόγησης και στοιχεία παράδοσης των προϊόντων), αλλά και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία, τα χρειαζόμαστε ανά περίπτωση και τα επεξεργαζόμαστε προκειμένου α) να διενεργούνται επιτυχώς οι παραγγελίες σας, β) να αποστέλλουμε τα εμπορεύματά μας σε εσάς, γ) για να επιλύσουμε παράπονα και να διεκπεραιώσουμε αιτήσεις πρόσβασης ή διόρθωσης δεδομένων δ) να εγγραφείτε στην υπηρεσία Newsletter και να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε σας αποστέλλοντας ενημερωτικά Newsletter.

Τα ανωτέρω στοιχεία αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική και διατηρούνται στο αρχείο μας και χρησιμοποιούνται με τη δική σας συναίνεσηπου αποτελεί τη νομική βάση της επεξεργασίας, ενώ ανά πάσα στιγμή μπορεί να ζητηθεί η διαγραφή τους κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Ειδικότερα, κάθε χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει ανά πάσα στιγμή την άμεση διαγραφή του και τη συνακόλουθη διαγραφή όλων των προσωπικών του δεδομένων που κοινοποίησε κατά τη διάρκεια της παραγγελίας από τις βάσεις δεδομένων της επιχείρησής μας, με e-mail προς τη διεύθυνση sales@gigaled.gr υπό την προϋπόθεση ότι:

– Έχει σταματήσει να κάνει χρήση των υπηρεσιών του e-shop.

– Δεν υπάρχουν οικονομικές ή άλλες εκκρεμότητες αυτού προς την επιχείρηση.

Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο μας (Newsletter) και διαφημιστικά μηνύματα

Πέραν του σκοπού της διενέργειας παραγγελιών, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και προς το σκοπό της περιοδικής αποστολής μέσω e-mail νέων σχετικά με την επιχείρησή μας, τα προϊόντα μας και τις προσφορές μας, μετά από δική σας  συναίνεση και εγγραφή στη σχετική υπηρεσία Newsletter. Τονίζεται ότι, εάν είστε κάτω των 16 ετών, πρέπει  να αποκτήσετε τη συγκατάθεση των γονέων πριν συνδεθείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου μας, ανά πάσα στιγμή με e-mail προς τη διεύθυνση sales@gigaled.gr. Με την κατάργηση της εγγραφής σας από το ενημερωτικό μας δελτίο, ανακαλείται και η συγκατάθεσή σας για την τήρηση των στοιχείων σας και τα δεδομένα σας διαγράφονται.

Με την προϋπόθεση ότι μας έχετε παράσχει την σχετική συγκατάθεση σας ενδέχεται να λάβετε από εμάς, πέραν του Newsletter, διαφημιστικά μηνύματα, πάντοτε με περιεχόμενο συναφές προς τον σκοπό του ιστοτόπου μας.

Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε σχετικά μηνύματα με προωθητικές ενέργειες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με e-mail προς τη διεύθυνση sales@gigaled.gr

β) Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Σχετικά με τη διατήρηση και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, σας ενημερώνουμε ότι χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας δεδομένων για να φιλοξενήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε. Η επιχείρησή μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων του χρήστη και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις περί ασφαλείας που προβλέπονται από τον νόμο για την αποφυγή απώλειας δεδομένων, παράνομης ή παράτυπης χρήσης δεδομένων ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε δεδομένα, με ιδιαίτερη αλλά όχι αποκλειστική αναφορά στα άρθρα 25-32 του Γ.Κ.Π.Δ. Η μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων μέσω του διαδικτύου γίνεται με χρήση κρυπτογράφησης και συγκεκριμένα με πρωτόκολλο SSL (Secure Socket Layer).

γ) Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων

Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας, συλλέγονται, αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται, βάσει μίας ή περισσοτέρων από τις παρακάτω νομικές βάσεις :

– όπως απαιτείται για την εκπλήρωση των όρων χρήσης της ιστοσελίδας μας

– σύμφωνα με τη ρητή συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε βάσει των δικαιωμάτων σας ανά πάσα στιγμή

– όπως απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις

– όπως απαιτείται για τα δικά μας έννομα συμφέροντα (ή τρίτων), εκτός αν τα δικά σας συμφέροντα ή θεμελιώδη δικαιώματα ή θεμελιώδεις ελευθερίες που υπαγορεύουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων υπερισχύουν των εν λόγω συμφερόντων.

Συνεπώς, τα προσωπικά σας δεδομένα χαίρουν νόμιμης επεξεργασίας από την εταιρεία μας τόσο κατά το στάδιο της συλλογής τους όσο και κατά την επεξεργασία τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, όπως ισχύουν καθώς και του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (Γ.Κ.Π.Δ.).

δ) Πρόσβαση τρίτων στα δεδομένα

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι δεν εκχωρούμε, μεταβιβάζουμε, κοινοποιούμε ή διανέμουμε δεδομένα σε οιονδήποτε τρίτο χωρίς η συγκατάθεσή σας, παρά μόνο στις περιπτώσεις που σημειώνονται στην παρούσα Πολιτική.

Πρόσβαση στα δεδομένα έχουν μόνο μέλη του προσωπικού της επιχείρησής μας που πρέπει να επεξεργαστούν τα δεδομένα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Τα Δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν: σε θεσμικά όργανα, Αρχές, δημόσιους φορείς για θεσμικούς σκοπούς, όταν αυτό απαιτείται από το νόμο, καθώς και σε συνεργαζόμενους με την επιχείρησή μας επαγγελματίες και άλλα τρίτα μέρη και παρόχους που παρέχουν στην επιχείρησή μας εμπορικές, επαγγελματικές ή τεχνικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του ιστότοπου (π.χ. παροχή υπηρεσιών πληροφορικής) και για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και για την υποστήριξη της επιχείρησης στην παροχή των υπηρεσιών που ζητήσατε, πάντοτε στα πλαίσια της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και της παρούσας πολιτικής, στην τήρηση των οποίων δεσμεύονται και τα τρίτα μέρη που  ενεργούν κατ’ εντολή μας.

ε) Μη προσωπικά δεδομένα – Δεδομένα περιήγησης

Πέραν των ανωτέρω, που αφορούν αποκλειστικά σε συλλογή προσωπικών δεδομένων, η επιχείρησή μας έχει τη δυνατότητα να συλλέγει για στατιστικούς και μόνον λόγους μη προσωπικά δεδομένα των χρηστών του e-shop.

Συγκεκριμένα, εάν επισκεφτείτε απλώς τον ιστότοπο (δηλαδή χωρίς να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα ή να διενεργήσετε κάποια παραγγελία ή να εγγραφείτε ως χρήστης), η επεξεργασία των δεδομένων σας περιορίζεται στα δεδομένα περιήγησης, δηλαδή τα ανώνυμα δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητο να σταλούν στον ιστότοπο για τη λειτουργία των υπολογιστών στους οποίους λειτουργεί ο ιστότοπος και των πρωτοκόλλων επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου.

Περαιτέρω, το e-shop χρησιμοποιεί cookies για την εξασφάλιση της ακεραιότητας της διαδικασίας εγγραφής. Τα περισσότερα προγράμματα πλοηγών (browsers) δέχονται αυτόματα τα cookies. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης επιλέξει να απορρίπτει τα cookies, δεν θα μπορεί να έχει πλήρη πρόσβαση στις τεχνολογικές δυνατότητες της πλατφόρμας του e-shop. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

Σημειώνεται ότι για την ολοκλήρωση κάθε παραγγελίας σας μας έχετε παράσχει ρητή συγκατάθεση για τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανόμενης και τη χρήσης cookies.

στ) Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς να αποκτήσετε πρόσβαση και να ελέγξετε τις πληροφορίες σας

Σε κάθε περίπτωση εσείς έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζονται και διασφαλίζονται τα ακόλουθα δικαιώματα σας:

-Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, ανακοίνωσης και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρθρο 12, 13, 14 Γ.Κ.Π.Δ.). Πρόκειται για το δικαίωμα σας να ενημερωθείτε για τη διατήρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στα πλαίσια των σχετικών δικαιωμάτων σας, σας παρέχουμε πλήρη ενημέρωση με την παρούσα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

-Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει από εσάς (άρθρο 15 Γ.Κ.Π.Δ.)

-Δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που έχουμε για εσάς (άρθρο 16 Γ.Κ.Π.Δ.)

-Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των πληροφοριών που έχουμε σχετικά με εσάς (άρθρο 17 Γ.Κ.Π.Δ.)

-Δικαίωμα να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 Γ.Κ.Π.Δ.)

-Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας (άρθρο 20 Γ.Κ.Π.Δ.). Πρόκειται για  το δικαίωμα να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε άλλον πάροχο υπηρεσιών, είτε και σε εσάς αν το επιθυμείτε

-Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 21 Γ.Κ.Π.Δ.)

-Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης σας (άρθρο 7 Γ.Κ.Π.Δ.). Πρόκειται για το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που γίνεται με βάση την συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση. Για τον τρόπο της ανάκλησης αναφερόμαστε στο οικείο κεφάλαιο ανωτέρω.

-Δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, ήτοι στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ.Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, contact@dpa.gr )

ζ) Λοιπά νομικά ζητήματα – Επιφυλάξεις

Τονίζουμε ότι οι χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για τυχόν καταχώρηση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων στο e-shop χωρίς σχετική εξουσιοδότηση/συγκατάθεση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση.

Επιπλέον, σας δηλώνουμε ότι περίπτωση δυσλειτουργίας του λογισμικού και δεδομένου ότι κάθε λογισμικό αποτελεί προϊόν ανθρώπινης διάνοιας, η επιχείρησή μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία πιθανόν προκύψει στα συστήματά πρόσβασης και επεξεργασίας των επισκεπτών ή εγγεγραμμένων χρηστών. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η παραγγελία σας online, η επιχείρησή μας δύναται να την διεκπεραιώσει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς από τη λειτουργία του e-shop και του ιστοτόπου της επιχείρησής μας αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

η) Επικοινωνία με την επιχείρησή μας

Για κάθε ζήτημα που αφορά στην παρούσα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα αφορά στη λειτουργία της επιχείρησής μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία:

Παπαφλέσσα 16, 561 23, Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης

Χαράλαμπος Καδόγλου

Τηλ.: 2314033302

E-mail: sales@gigaled.gr

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστοτόπου (www.gigaled.gr).

Το ηλεκτρονικό κατάστημα Gigaled παρέχει το σύνολο των υπηρεσιών και προϊόντων του στους επισκέπτες και πελάτες αυτού του eshop μόνον εφόσον αποδεχτούν τους όρους χρήσης που ακολουθούν και οι οποίοι δύνανται να αλλάξουν χωρίς καμία έγγραφη ή άλλη προειδοποίηση. Εφόσον τελικά ο πελάτης-επισκέπτης εφεξής καλούμενος “χρήστης” παραγγείλει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος Gigaled δηλώνει ότι αποδέχεται και συμφωνεί αυτόματα με αυτούς τους όρους. Εφόσον δεν συμφωνεί με τους παρακάτω όρους δεν θα πρέπει να κάνει χρήση αυτών των υπηρεσιών. Παρακαλούμε να τους διαβάζετε προσεκτικά, σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές πρόκειται να γίνονται χωρίς έγγραφη ή άλλη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Δικαιώματα του Αγοραστή
Η Gigaled σας καλωσορίζει στο ηλεκτρονικό της κατάστημα. Η ιστοσελίδα www.gigaled.gr στο εξής αποκαλούμενη ως «eshop» για συντομία, έχει δημιουργηθεί από την ατομική επιχείρηση «Χαράλαμπος Καδόγλου» και έχει κατοχυρώσει από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων το όνομα χώρου (domain name) www.gigaled.gr.
Η Gigaled η οποία ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, έχει την έδρα της επί της οδού Παπαφλέσσα 16 , στον Δήμο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, και εκπροσωπείται νόμιμα, με σκοπό την έκθεση, διάθεση και λιανική πώληση των προϊόντων της στους χρήστες του eshop που βρίσκεται στο www.gigaled.gr
Η επιχείρηση Gigaled είναι νομίμως και αρμοδίως εγκεκριμένη από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή – Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή) που συνάπτουν «Συμβάσεις από απόσταση» σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Το eshop της Gigaled εγγυάται την ασφάλεια των συναλλαγών σας. Η παράθεση των όρων χρήσης του καταστήματος γίνεται με σκοπό τη δική σας ενημέρωση, αφενός για τα δικά σας δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις και αφετέρου για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του ηλεκτρονικού μας καταστήματος διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης θα υπερισχύουν σε περίπτωση σύγκρουσης, οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας αγοράς.

Δικαιώματα Χρήσης
Δικαίωμα χρήσης αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος παρέχεται σε όσους έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Η χρήση του eshop από ανηλίκους επιτρέπεται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων. Η Gigaled δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από χρήστες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες.

Περιγραφή της υπηρεσίας
Το eshop αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων της Gigaled με ανεξάρτητη πολιτική τιμών, όρους εξόφλησης, διάθεσης και παράδοσης των προϊόντων.
Ο χρήστης έχει επιπλέον τη δυνατότητα να τοποθετεί παραγγελίες στο καλάθι του eshop, αρκεί να διαθέτει την τεχνολογική επάρκεια για να προχωρήσει σε τέτοιου είδους ενέργειες.
Ο χρήστης έχει επιπλέον τις παρακάτω δυνατότητες:
– Να ελέγξει τα προϊόντα παραγγελίας του.
– Να πληρώσει σύμφωνα με τις μεθόδους πληρωμής που παρέχει το eshop.
– Να τροποποιήσει τα στοιχεία του λογαριασμού του
– Να δει το ιστορικό των παραγγελιών του.

Υποχρεώσεις του Καταστήματος
Η Gigaled έχει την υποχρέωση να εκδίδει νόμιμα παραστατικά και να τα αποστέλλει σε κάθε παραγγελία από τον χρήστη εντός ή εκτός (με ειδικό διαφανές φάκελο – αυτοκόλλητο με τις λέξεις «enclosed documents») των δεμάτων / κιβωτίων τους.
Διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες και τις διακόψει προσωρινά ή μόνιμα, με ή δίχως προειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης που κάνει χρήση των υπηρεσιών του eshop, θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους αναγραφόμενους όρους χρήσης και αναγνωρίζει ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει ευθύνη απέναντί του για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναβολή ή διακοπή παροχής της υπηρεσίας. Όλες οι παραγγελίες που έχουν ήδη καταχωρηθεί στο σύστημα θα εκτελεστούν κανονικά ανεξάρτητα από την πιθανή προσωρινή ή μη διακοπή των υπηρεσιών του eshop.

Διαθεσιμότητα Αγορών
Οι υπηρεσίες μας προσφέρονται για την Ελλάδα και Κύπρο και για όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Παραγγελίες
Η πραγματοποίηση παραγγελίας αποτελεί σύναψη σύμβασης εξ αποστάσεως, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (άρθρο 4 Ν 2251/1994), όπως αυτό τροποποιήθηκε. Ο καταναλωτής με το πέρας της καταχώρησης της παραγγελίας λαμβάνει ένα μήνυμα email από την Gigaled με λεπτομέρειες της παραγγελίας του και επιβεβαίωση αυτής με σχετικές πληροφορίες όπως:
– Τα είδη της παραγγελίας
– Τιμές
– Ποσότητες
– Τρόπος Πληρωμής
– Τρόπος Παράδοσης
– Χρόνος Παράδοσης
Το μήνυμα αυτό προτείνεται να το αποθηκεύσει στον Η/Υ για κάθε χρήση και δεν αποτελεί παραστατικό ή φορολογικό στοιχείο.

Το eshop Gigaled υποστηρίζει πληρωμές με τραπεζική κατάθεση και έχει δυνατότητα πληρωμής μέσω  μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners από το ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον της Alpha Bank.

Ο χρήστης-πελάτης πλέον πληρώνει τον υπάλληλο της ταχυδρομικής εταιρείας (courier), ο οποίος ενεργεί κατ’ εντολή της Gigaled με την παράδοση της παραγγελίας στον χώρο του. Το κόστος αναφέρεται ρητά σε κάθε παραγγελιοληψία.

Για πληρωμή με αντικαταβολή ισχύουν οι όροι που καθορίζουν οι συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρίες και μπορείτε να τους ζητήσετε με έγγραφη αίτησή σας σε ένα από τα υποκαταστήματα τους. Επισκεφθείτε το www.taxydromiki.gr για ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ,  τo www.eltacourier.gr  για ΕΛΤΑ COURIER και το www.speedex.gr για SPEEDEX  για περισσότερες πληροφορίες.

Εφόσον η παραγγελία έχει παραδοθεί στην μεταφορική, ο χρήστης πρόκειται να χρεωθεί με έξοδα μεταφοράς και αντικαταβολής τα οποία δεν είναι δυνατόν να αποζημιωθούν.Ο πελάτης έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης – ακύρωσης από την παραγγελία πριν από την παράδοση της παραγγελίας στην μεταφορική εταιρεία, ήτοι εντός 24 ωρών από την καταχώρηση της παραγγελίας μόνο στο email sales@gigaled.gr.
Πριν την αποστολή της παραγγελίας η Gigaled μπορεί να επιβεβαιώσει με οποιοδήποτε τρόπο τα στοιχεία του πελάτη και της παραγγελίας και διατηρεί το δικαίωμα να καθυστερήσει είτε να αρνηθεί την εκτέλεση της παραγγελίας για οποιοδήποτε λόγο (π.χ μη διαθεσιμότητα). Σε περίπτωση αντικαταβολής τα παραστατικά πώλησης (τιμολόγιο/απόδειξη) δύναται να σταλούν ταχυδρομικώς κατά την παραλαβή της παραγγελίας ή και έπειτα από την παραλαβή σε ειδικές περιπτώσεις.

Αποζημιώσεις 
Το eshop προσπαθεί να είναι όσο το δυνατό ακριβέστερο όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που διαθέτει και εμφανίζονται. Επίσης όλα τα προϊόντα ελέγχονται πριν από την αποστολή για τη σωστή τους λειτουργία από το προσωπικό της Gigaled.

Παρόλα αυτά δεν είναι υπεύθυνο σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με τα προϊόντα που πωλούνται είναι ανακριβές, μη πλήρες, μη επικαιροποιημένο ή εν γένει με λάθη τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια.
Η Gigaled δεν φέρει ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή/και αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα που προμηθεύεται παρά μόνο στην χρηματική αποζημίωση του κόστους αγοράς του/των προϊόντων ή στην αντικατάστασή τους με αντίστοιχο προϊόν/προϊόντα.
Για οποιοδήποτε λόγο ο χρήστης έχει δικαίωμα της επιστροφής από την στιγμή που παρέλαβε τα προϊόντα εντός προθεσμίας 14 εργάσιμων ημερών(δικαίωμα υπαναχώρησης).Στην περίπτωση αυτή σας βαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων.                    

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος εισαγωγής της  Gigaled ή  λάθους της Gigaled κατά την παραγγελία γίνεται ΑΜΕΣΗ αντικατάσταση και το κοστος μεταφοράς είναι δωρεάν.
Αναπροσαρμογές σε τιμές μπορούν να γίνουν χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση πριν ή μετά την παραγγελία του χρήστη χωρίς να επηρεάζει τις τρέχουσες παραγγελίες. Ο χρήστης δεν δύναται να ζητήσει οικονομικη ή άλλη αποζημίωση έπειτα από την καταχώρηση της παραγγελίας. 

Οροι πολιτικης επιστροφων
Τα προϊόντα προς επιστροφή πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, να φέρουν άρτια συσκευασία και να μην είναι χρησιμοποιημένα. Προϊόντα που δεν συμμορφώνονται στους προηγούμενους ορους δεν θα γίνονται δεκτά προς επιστροφή.                                       

Τυχόν ελαττωματικά προϊόντα μεταπώλησης μπορούν να επιστραφούν υπό τους όρους της πολιτικής επιστροφών της εκαστοτε εταιρίας. Για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες και στα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων μεταπώλησης, η Gigaled δεν φέρει καμία ευθύνη ,εάν δεν έχει ενημερωθεί επίσημα από τους αντιπροσώπους της.Αλλαγές που θα τύχει να υπάρξουν, φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη οι αντιπρόσωποι των εκαστοτε εταιριών.

Χρόνος Παράδοσης
Ο χρόνος παράδοσης αναφέρεται στο eshop κατά τη διαδικασία της παραγγελίας και συνήθως δεν υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Ωστόσο η παράδοση εξαρτάται από πολλές συνθήκες (πχ δυσπρόσιτες περιοχές, νησιωτική Ελλάδα κλπ) και καθορίζεται από τις συνεργαζόμενες ταχυδρομικές εταιρίες.
Στο συνολικό χρόνο παράδοσης δε συμπεριλαμβάνονται εορτές και τοπικές αργίες καθώς και ειδικές συνθήκες που πιθανόν να προκύψουν όπως ειδικές συνθήκες, σεισμοί, απεργίες μεταφορικών, κλείσιμο οδικών ή άλλων εθνικών οδών κλπ.
Νομικές Διεκδικήσεις
Για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ της Gigaled και του χρήστη αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση σύμφωνα με το Νόμο που απορρέει από τους παρόντες όρους χρήσης ή εξαιτίας αυτών είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.
Πνευματικά Δικαιώματα
Όλα τα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά καθώς και λογότυπα πιθανόν να αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στο eshop δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

ΤΕΛΟΣ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ